Аналіз основних положень УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №524/2019

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Аналіз основних положень УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №524/2019 від Юридична служба Збройних Сил України/Legal Service of the AF of Ukraine

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, А ТАКОЖ ВНОСИТЬ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПОДАННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ СТАНУ ВІЙНИ.

Конкретно ці зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі – Положення) змінюють у абзаці двадцять четвертому пункту 46 дефініцію "введення воєнного стану" на "оголошення стану війни" у розрізі питання строків вислуги у військовому званні для осіб молодшого і старшого офіцерського складу.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

В Україні оголошення війни – це окреме від затвердження воєнного стану повноваження Верховної Ради України за поданням Президента України (пункт 9 статті 85 Конституції України).

Згідно із статтею 4 Закону України "Про оборону України" у разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, А ТАКОЖ ВНОСИТЬ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПОДАННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ СТАНУ ВІЙНИ.

Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії, у тому числі проведення спеціальних операцій (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) у кіберпросторі.

Пункт 159 Положення викладено у новій редакції при чому доповнено новим абзацом, а саме:

Курсанти навчальних частин (центрів) із числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515.

Положення доповнено пунктом 263 щодо відрядження військовослужбовців до військових адміністрацій населених пунктів, у разі їх створення при введенні правового режиму воєнного стану, з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення зі списків особового складу.

Визначено повноваження Генерального штабу Збройних Сил України та начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України при здійсненні вищенаведених заходів (перебування військовослужбовців у військових адміністраціях).

Також висвітлюється підстави звільнення військовослужбовців з посад у військових адміністраціях.

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №524/2019
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0

Про сайт

Інформаційний ресурс військової тематики північного регіону. Огляд військових новин, військово-політичних подій в Україні та світі, новини озброєння та технологій, оснащення та екіпірування. При копіюванні матеріалів використовуйте активний гіперлінк посилання на сайт Пишіть нам на E-mail: prsspivnich@ukr.net Посилання та гіперлінк (для Інтернет-сайтів) при використанні матеріалів сайту обов'язкові.