Професійна адаптація колишніх військовослужбовців, що приймали участь в АТО

Професійна адаптація колишніх військовослужбовців, що приймали участь в АТО

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 затверджено Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (далі — Порядок).

Військовослужбовці, що приймали участь в АТО одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.

Соціальна адаптація передбачає: 
- допомогу у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; 
- надання інформації з питань соціального захисту населення; 
- навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; 
- допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля.

Професійна адаптація — заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників АТО шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Дію Порядку поширено на колишніх військовослужбовців, що приймали участь в АТО, і яким установлено один із таких статусів: 
учасник бойових дій 
інвалід війни 
учасник війни.

Професійну адаптацію учасників АТО за робітничими професіями здійснюється шляхом:
професійної орієнтації
первинної професійної підготовки 
перепідготовки 
підвищення кваліфікації з урахуванням навичок, умінь та побажань.

Професійна адаптація організовується за рахунок коштів держбюджету відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179.

Для отримання послуг з професійної адаптації Вам необхідно:
письмово звернутись до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою та документами: 
- копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни); 
- копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни, що засвідчена підписом власника; 
- копія документа, що підтверджує безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення АТО у період її проведення, що засвідчена підписом учасника АТО.

Під час подання копії посвідчення необхідно пред’явити оригінал такого посвідчення.

Орган соціального захисту населення видає направлення до центру зайнятості на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання.
Послуги з професійного навчання надаються одноразово в порядку черговості.
На підставі направлення на професійне навчання колишні військовослужбовці зараховуються до установи.

У разі організації професійного навчання за професіями, що передбачають проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, заявник проходить його у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.

Строк професійного навчання визначають робочі навчальні плани та робочі навчальні програми - не більше 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями. 
Строк підвищення кваліфікації -навчання на курсах цільового призначення установлено з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами колишні військовослужбовці отримають такі документи державного зразка: 
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації — за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями; документ про підвищення кваліфікації — за результатами підвищення кваліфікації учасників АТО з вищою освітою. 
Професійну адаптацію колишніх військовослужбовців із вищою освітою здійснюють шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0

Про сайт

Інформаційний ресурс військової тематики північного регіону. Огляд військових новин, військово-політичних подій в Україні та світі, новини озброєння та технологій, оснащення та екіпірування. При копіюванні матеріалів використовуйте активний гіперлінк посилання на сайт Пишіть нам на E-mail: prsspivnich@ukr.net Посилання та гіперлінк (для Інтернет-сайтів) при використанні матеріалів сайту обов'язкові.