ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти тактичного рівня

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ та ВНП ЗВО) здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ.

На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню освіту з числа цивільної молоді, випускників військових (військовоморських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом.

Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньокваліфікаційного рівня – "молодший спеціаліст”. Термін навчання 2,5 роки.

Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО отримують вищу освіту освітнього ступеню "бакалавра” ("магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади офіцерів командного складу з отриманням ступеня вищої освіти "бакалавр” – 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу з отриманням ступеня вищої освіти "бакалавр” та магістр – 5…5,5 років.

Прийом на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО) (далі – Правила прийому) відповідно до Закону України "Про вищу освіту”(№ 1556-VII від 01.07.2014), щорічного наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України (далі – Умови прийому), наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 360 "Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти” (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481 та наказу Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за № 776/28906. Правила прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) затверджуються начальником ВВНЗ (ректором ЗВО до складу якого входить ВНП ЗВО).

У Правилах прийому вказують:

перелік акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв та документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за відповідними ступенями вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за умови вступу на споріднений напрям підготовки) за результатами вступних випробувань на скорочений термін навчання (на другий або третій курс). Особа, яка вступає до ВВНЗ (ВНП ЗВО) на основі ступеня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступає за конкурсом на повний строк навчання (на перший курс);

 

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або складати вступні іспити. Вага кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків
конкурсного бала;

 

вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала;

перелік додаткових вступних випробувань;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені ВВНЗ (ВНП ВВНЗ);

порядок обчислення конкурсного балу вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів, які рисвоюються сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання (вступним іспитам), середньому балу окумента про повну загальну середню освіту, балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення);

умови поселення вступників до гуртожитку відповідно до затвердженого у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) порядку;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного гляду військово-лікарською (лікарськольотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до ВВНЗ ВНП ВВНЗ), що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського кладу для проходження військової служби за контрактом;

офіційний веб-сайт ВВНЗ (ВНП ЗВО), поштову та електронну адресу ВВНЗ (ВНП ЗВО), а також міські (міжміські) телефони приймальної комісії та чергового ВВНЗ (ВНП ЗВО).

ВВНЗ (ВНП ЗВО) мають право зараховувати на навчання на конкурсній основі осіб, які відповідають вимогам до рівня освіти кандидатів на навчання, стану здоров’я, психологічних якостей та рівню фізичної підготовленості, які встановлені Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу”, Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 та нормативно-правових актів Міністерства оборони України, Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ЗВО) здійснюється за схемами підготовки "курсант”, "студент – курсант”.

За схемою "курсант” підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема "студент – курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на старших курсах. До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "курсант”, приймаються за власним бажанням громадяни України з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та ійськовозобов’язаних, які мають повну загальну, професійнотехнічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання (військової служби).

До ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "студент – курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби особи з числа цивільної молоді віком до 21 року, військовозобов’язані віком до 23 років.

До ВВНЗ (ВНП ЗВО) на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр” за "цивільними” спеціальностями підготовки за результатами вступних випробувань на місця державного замовлення приймаються: - військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили в Збройних Силах України не менше одного строку контракту;

- військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами чоловічої статі за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому можуть проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу.

 

Вступні випробування у ВВНЗ (ВНП ЗВО) проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ЗВО). Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання видані в роках, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

 

ВВНЗ (ВНП ЗВО) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

 


Детальніше про порядок вступу у dovidnuk-2019.pdf [881,61 Kb] (cкачиваний: 8)  

ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти тактичного рівня


 


 

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0

Про сайт

Інформаційний ресурс військової тематики північного регіону. Огляд військових новин, військово-політичних подій в Україні та світі, новини озброєння та технологій, оснащення та екіпірування. При копіюванні матеріалів використовуйте активний гіперлінк посилання на сайт Пишіть нам на E-mail: prsspivnich@ukr.net Посилання та гіперлінк (для Інтернет-сайтів) при використанні матеріалів сайту обов'язкові.