Щодо участі військовослужбовців Збройних Сил України у виборах народних депутатів України.

В минулій публікації надавався загальний механізм щодо участі військовослужбовців Збройних Сил України у виборах народних депутатів України.

Надаємо Роз'яснення щодо участі військовослужбовців Збройних Сил України у виборах народних депутатів України, які затверджені начальником Генерального штабу-Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Механізм (кроки) щодо участі військовослужбовців у виборах.

Першим кроком є висування кандидатів у депутати.

Стаття 1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” встановлює, що військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

Відповідно до частини другої статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України” (далі - Закон про вибори) партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.

Довідково. Стаття 9 Закону про вибори встановлює, що депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Відповідно до частин першої та другої статті 5 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України.

Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права.

Наступним кроком є реєстрація кандидатом в народні депутати України.

Особа набуває статусу кандидата в народні депутати України з моменту її реєстрації кандидатом в народні депутати України Центральною виборчою комісією.

Третім кроком є проведення передвиборної агітації.

Відповідно до статті 70 Закону про вибори, партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати в мажоритарних округах мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати;

9) встановлення агітаційних наметів;

10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

Обмеження кандидатам у депутати:

забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації підлеглих їм осіб за місцем роботи (у робочий час).

забороняється участь у передвиборній агітації органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

забороняється участь у передвиборній агітації у робочий час посадовим і службовим особам крім випадків, коли відповідна чи службова особа є кандидатом у депутати;

У військових частинах (формуваннях) передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) окремими кандидатами у депутати, їх довіреними особами чи уповноваженими особами партій забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною окружною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі або їх довірених осіб у відповідному одномандатному окрузі.

Відповідно до частини першої статті 76 Закону Про вибори, кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

Положенням вищезазначеної статті фактично введено інший вид відпустки, який може надаватися специфічній категорії із спеціальним правовим статусом "кандидат в народні депутати України”.

Проте, в зв’язку із дією особливого періоду в Україні виникає колізія в законодавстві, оскільки Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” в особливий період такий вид відпустки як "неоплачувана відпустка із звільненням від виконання службових обов’язків” на період передвиборчої агітації не передбачений. Проте у зв'язку із набуттям військовослужбовцем спеціального статусу "кандидат у народні депутати України” пропонується застосовувати норми спеціального законодавства та надавати неоплачувану відпустку на період проведення передвиборчої агітації військовослужбовцям за їх бажанням.

На час проведення передвиборної агітації, кандидат в народні депутати має право звернутися із рапортом щодо надання неоплачуваної відпустки із звільненням від виконання службових обов’язків на період передвиборної агітації, до якого долучає копію посвідчення кандидата в народні депутати України.

Відповідно до частини другої статті 76 Закону Про вибори кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження.


Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0

Про сайт

Інформаційний ресурс військової тематики північного регіону. Огляд військових новин, військово-політичних подій в Україні та світі, новини озброєння та технологій, оснащення та екіпірування. При копіюванні матеріалів використовуйте активний гіперлінк посилання на сайт Пишіть нам на E-mail: prsspivnich@ukr.net Посилання та гіперлінк (для Інтернет-сайтів) при використанні матеріалів сайту обов'язкові.